Materiał ze strony inwestycje.elblag.pl

modrzewina_polnoc.jpg

karta_przycisk.jpg

MODRZEWINA PÓŁNOC

• obszar przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną z możliwością funkcji mieszkalno-usługowej

• malownicze tereny pod zabudowę mieszkaniowa

• tereny usytuowane w otulinie Wysoczyzny Elbląskiej, graniczące od strony północnej z rzeka Dunówką

 

Zobacz teren na portalu mapowym Elbląga

 

dane Modrzewina polnoc.jpg