Modrzewina – powstająca dzielnica Elbląga, stanowiąca główny teren rozwoju miasta. Leży na północ od największych osiedli mieszkaniowych miasta – Nad Jarem i Zawady. 380 ha terenu zostało podzielone na dwie strefy: przemysłową Modrzewina-Południe oraz mieszkaniową Modrzewina-Północ.


Historia i przyszłość

Realizacja inwestycji w latach 2007-2013

1998 – Modrzewina jako były poligon wojskowy została przejęta przez miasto od wojska.
2003 – zostały uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu dla Modrzewiny-Północ i Modrzewiny-Południe. Urząd Miejski w Elblągu stara się o środki unijne na budowę dzielnicy.
2005 – Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę o utworzeniu Elbląskiego Parku Technologicznego na terenie Modrzewiny-Południe.
2006 – rozpoczęto pierwszy etap budowy Modrzewiny tzn. budowę 3,2 km drogi wraz z mostem na rzece Babicy. Inwestycja pochłonie 47 mln zł, z czego dofinansowanie na ten cel ze środków ZPORR wynosi 17 mln zł.
2009 – rozpoczęcie budowy elbląskiego parku technologicznego Modrzewina Południe
2020 – do tego roku wg założeń Urzędu Miejskiego ma tutaj powstać 15 tysięcy mieszkań oraz Park Technologiczny z prawdziwego zdarzenia, dzięki któremu zostanie stworzone ponad 3000 miejsc pracy.